Trädvårdsplan

Trädvårdsplanen utgår från trädinventeringen men är mer inriktad på skötsel och underhåll utifrån ett långsiktigt perspektiv. Trädvårdsplanen är ett viktigt underlag för att skapa en långsiktig och hållbar skötsel av trädbeståndet så som beskärning, fällning och nyplantering. Detta bidrar både till en säkrare och vackrare miljö.

Vill du bli kontaktad?

Fyll i uppgifterna så tar vi en kontakt