Trädbesiktning

Har du funderingar kring trädets kondition, strukturella styrka eller bara vill ha ett utlåtande om trädet så är trädbesiktning rätta valet. Trädbesiktning riktar sig mot enskilda träd som har strukturella fel eller som betraktas som problem. Vi gör då en grundlig besiktning av det enskilda trädet tillsammans med en QTRA (quantifide tree risk acesment) och ger förslag på åtgärder ”om det behövs”.

Vill du bli kontaktad?

Fyll i uppgifterna så tar vi en kontakt