Trädplantering

Trädvårdsplanen utgår från trädinventeringen men är mer inriktad på skötsel och underhåll utifrån ett långsiktigt perspektiv med rekommendationer om vad man bör göra och förbereda för med varje individuellt träd. Trädvårdsplanen är ett viktigt underlag för att skapa en långsiktig och hållbar skötsel av trädbeståndet så som beskärning, fällning, stubbfräsning och nyplantering. Detta bidrar både till en säkrare och vackrare miljö. Det hjälper dig minimera kostnaderna i kommande trädvårdsarbeten och kan ge dig en bättre överblick över dina träd. Du får även konsultation om val av träd, vad du bör göra gällande trädsjukdomar och mycket annat. Trädvårdsplanen ger dig också information om vilka träd som utgör en risk så att du kan undvika framtida olyckor och du kan därför åtgärda problemen innan de sker.

Planering för fällning, stubbfräsning och trädvård

Med en trädvårdsplan så får du en helhetssyn över ditt trädbestånd och det ger dig dokumentation att luta tillbaka mot. Det underlättar vid planeringen av budget då du vet om och när olika åtgärder så som fällning, stubbfräsning, beskärning och nyplantering bör göras.

För dig som äger större bestånd och marker så är en trädvårdsplan nästan ett måste för att du ska kunna undvika onödiga kostnader och eventuell förlust av en viktig tillgång, träden. Vi arbetar inte enbart i Stockholm utan har gett råd och konsultation över de flesta delarna av Sverige, ända ner till Växjö i södra Småland.

Vill du bli kontaktad?

Fyll i uppgifterna så tar vi en kontakt