Hamling

Hamling är en gammal teknik som i sällsynta fall även används idag. Tekniken innebär att trädets samtliga grenar tas bort och att i princip endast stammen är kvar. Konsekvensen av detta blir att nya vattenskott produceras vilka måste hållas efter och återhamlas var 3-5e år. Hamling medför ett stort ingrepp vilket försvagar trädet strukturellt.

 

Knuthamling 

Vid knuthamling beskärs trädet systematiskt till önskad form som sedan regelbundet hålls efter för att skapa så kallade knutor.

Vill du bli kontaktad?

Fyll i uppgifterna så tar vi en kontakt