Trädbeskärning - Formträdbeskärning

Trädbeskärning i Stockholm och Växjö

Formträdbeskärning är en återkommande beskärning i syfte att skapa eller bibehålla en specifik form på trädkronan som oftast är kvadratisk. Det är en estetiskt tilltalande form av trädbeskärning men anledningarna till beskärningen kan variera stort beroende på vad det är för typ av träd som man utför en beskärning på. Den vanligaste orsaken är att den är görs för att ge bättre sikt och för att öka framkomligheten men med exempelvis fruktträd så görs det även för att träden skall bära bättre frukt och underlätta plockandet av den.

Förbättra trädens hälsa med hjälp av trädbeskärning

 Det är även vanligt att man gör trädbeskärning för att få bort döda och skavande grenar i trädkronan som annars kan påverka trädets hälsa negativt. Dock görs formbeskärning främst på träd som är ej avsedda att bära frukt där målet istället är att ge en bättre struktur och utseende.

Vi utför trädbeskärningar i hela Stockholm med omnejd

Generellt sett så är den bästa tiden att beskära träden under juni, juli och september då det är nära inpå trädens vintervila. Detta hjälper träden att må bättre och ger dem en längre livslängd. När trädbeskärningen utförs är speciellt viktigt för träd såsom lönn och björk som annars skadas snarare än gynnas av en beskärning ifall man utför den under hösten och vintern. Formbeskurna träd återfinns oftast kring slott, i parkmiljöer och längs gator och torg.

Vi är belägna i Stockholm men är verksamma över stora delar av Sverige såsom Växjö i södra Småland och Göteborg.

Vill du bli kontaktad?

Fyll i uppgifterna så tar vi en kontakt