Avlastningsbeskärning

Avlastande beskärning görs då trädet har strukturella svagheter; så som när barken är invuxen, då stamskada eller sprickor förekommer eller då delar av trädet är överdimensionerat. Genom att beskära det drabbade området kan man bevara trädet och minska onödig stress som kan orsakas av väder, vind och vikt.

Vill du bli kontaktad?

Fyll i uppgifterna så tar vi en kontakt